produkty-a-trhy/dopravni-produkty-a-trhy/

Oblast dopravy

V oblasti dopravy sekce Electrical Carbon společnosti Morgan Advanced Materials dodává produkty pro železnice, letecký a kosmický průmysl, lodní průmysl, elektromobily a automatické systémy osobní dopravy. Vyšší provozuschopnost vozidel a předvídatelná vysoká výkonnost společně s nižšími náklady na údržbu představují důvody, proč je právě společnost Morgan celosvětově preferovaným dodavatelem. Nabízíme rovněž řešení uzemnění pro katodovou ochranu lodí.